Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 30 Ocak 2024

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınız ve yasaların Sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Yorum ve Tanımlar
Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

  • Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.
  • İştirak, bir tarafı kontrol eden, onun tarafından kontrol edilen veya onunla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada “kontrol”, hisselerin, öz sermaye payının veya yönetici seçimi veya diğer yönetim yetkisi için oy kullanma hakkına sahip diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasına sahip olmak anlamına gelir.
  • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim” olarak anılacaktır) betandyou’yu ifade eder.
  • Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen ve birçok kullanımının yanı sıra söz konusu web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.
  • Ülke anlamına gelir: Türkiye
  • Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
  • Kişisel Veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir.
  • Hizmet, Web Sitesini ifade eder.
  • Hizmet Sağlayıcı, Şirket adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede Şirkete yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.
  • Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımı veya Hizmet altyapısının kendisi tarafından oluşturulan otomatik olarak toplanan verileri ifade eder (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).
  • Web sitesi, https://betandyou24.com.tr/ adresinden erişilebilen betandyou-tr’yi ifade eder.
  • Siz, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişim kurmak veya kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Kullanım Verileri

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Hizmeti kullanırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri saklamak için Çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

 • Web İşaretçileri. Hizmetimizin ve e-postalarımızın belirli bölümleri, örneğin Şirketin bu sayfaları ziyaret eden veya bir e-postayı açan kullanıcıları saymasına ve diğer ilgili web sitesi istatistiklerine (örneğin, belirli bir bölümün popülerliğini kaydetme ve sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulama) izin veren web işaretçileri (net gifler, piksel etiketleri ve tek piksel gifler olarak da adlandırılır) olarak bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir.
 • Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerez gönderildiğinde bunu belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarınızı Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece, Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.

Çerezler “Kalıcı” veya “Oturum” Çerezleri olabilir. Kalıcı Çerezler, çevrimdışı olduğunuzda kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken, Oturum Çerezleri web tarayıcınızı kapattığınız anda silinir. Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi TermsFeed web sitesindeki makaleden öğrenebilirsiniz.Aşağıda belirtilen amaçlar için hem Oturum hem de Kalıcı Çerezleri kullanırız:

 • Gerekli / Temel Çerezler – Bu Çerezler, Size Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri sağlamak ve bazı özelliklerini kullanmanızı sağlamak için gereklidir. Kullanıcıların kimliklerini doğrulamaya ve kullanıcı hesaplarının hileli kullanımını önlemeye yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu Çerezleri yalnızca Size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.
 • Çerez Politikası / Bildirim Kabul Çerezleri – Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediklerini belirler.
 • İşlevsellik Çerezleri – Bu Çerezler, Web Sitesini kullanırken yaptığınız giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak gibi seçimleri hatırlamamızı sağlar. Bu Çerezlerin amacı, Size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmek zorunda kalmanızı önlemektir.

Kullandığımız çerezler ve çerezlerle ilgili seçimleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek, bunun içinde Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil. Hesabınızı yönetmek: Hizmet kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak size sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişim sağlayabilir. Bir sözleşme gereği: Satın aldığınız ürünlerin, eşyaların veya hizmetlerin satın alım sözleşmesinin geliştirilmesi, uygunluğu ve yerine getirilmesi veya Hizmet aracılığıyla Bizimle olan başka bir sözleşmenin yerine getirilmesi için. Sizle iletişim kurmak: Sizi e-posta, telefon aramaları, SMS veya diğer elektronik iletişim biçimleri gibi iletişim araçlarıyla iletişim kurmak, mobil uygulamanın güncellemeleri veya bilgilendirici iletişimlerle ilgili güncellemeler hakkında push bildirimleri gibi işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili gerektiğinde veya uygulanabilirse iletişim kurmak için. Size haberler, özel teklifler ve daha önce satın aldığınız veya soruşturduğunuz ürünlerle benzer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında genel bilgi sunmak için. Taleplerinizi yönetmek: Bize olan taleplerinizi karşılamak ve yönetmek. İş devirleri için: Kişisel Verilerinizi, Bizim hizmet kullanıcıları hakkında tutulan Kişisel Verilerin transfer edilen varlıklar arasında bulunduğu bir birleşme, devir, yeniden yapılanma, tasfiye veya benzer bir işlem dahil olmak üzere, varlıklarımızın bazılarının veya tümünün bir işletmeye veya başka bir şirkete bir bütün olarak veya iflas, tasfiye veya benzeri bir işlem parçası olarak değerlendirmek veya gerçekleştirmek için kullanabiliriz. Diğer amaçlar için: Kişisel Verilerinizi diğer amaçlar için kullanabiliriz, örneğin veri analizi, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkililiğini belirleme ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirme ve iyileştirme amacıyla.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

Hizmet Sağlayıcılarla: Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için Kişisel bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz, sizinle iletişim kurmak için. İş devirleri için: Şirket varlıklarının birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansman veya işimizin başka bir şirkete tamamen veya kısmen satışı veya devriyle bağlantılı olarak Kişisel bilgilerinizi paylaşabilir veya devredebiliriz. Ortaklarla: Kişisel bilgilerinizi ortaklarımızla paylaşabiliriz, bu durumda bu ortakları, bu Gizlilik Politikasına saygı duymalarını talep edeceğiz. Ortaklarımız, ana şirketimizi ve diğer bağlı şirketleri içerebilir. İş ortaklarıyla: Kişisel bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz, size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için. Diğer kullanıcılarla: Diğer kullanıcılarla kişisel bilgi paylaştığınızda veya genel alanlarda diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunduğunuzda, bu bilgi tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıda kamuya dağıtılabilir. Onayınızla: Kişisel bilgilerinizi başka bir amaç için onayınızla açıklayabiliriz. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, verilerinizi saklamamız gereken uygulanabilir yasalara uymak) için, anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşma ve politikalarımızı uygulamak amacıyla kullanacağız ve saklayacağız.

Şirket ayrıca İçsel analiz amaçları için Kullanım Verilerini saklayacaktır. Kullanım Verileri genellikle daha kısa bir süre için saklanır, ancak bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini iyileştirmek veya bu verileri daha uzun süre saklamamız gerektiğinde kullanılır.

Kişisel Verilerinizin Transferi

Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirketin işletme ofislerinde ve işleme katılan tarafların bulunduğu diğer herhangi bir yerde işlenir. Bu, bu bilgilerin veri koruma yasalarının sizin yargı alanınızdan farklı olabileceği bir eyalet, il, ülke veya diğer resmi yargı yerlerinin dışında yerleşik olan ve saklanacak anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve bu bilgileri göndermeniz, verilerinizin güvenli bir şekilde işlendiğinden ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlendiğinden emin olmak için gerekli adımları atacağımız anlamına gelir ve verilerinizin başka bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacağına dair gerekli kontrollerin bulunduğu sürece verilerinizin aktarılmayacağını kabul etmeniz anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizi Silme

Siz, bizim tarafımızdan toplanan Kişisel Verilerinizi silme veya silmemize yardımcı olma hakkına sahipsiniz.

Hizmetimiz size Hizmet içinden belirli bilgilerinizi silme yeteneği sunabilir.

Hesabınıza giriş yaparak bilgilerinizi herhangi bir zamanda güncelleyebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz, eğer bir hesabınız varsa, ve kişisel bilgilerinizi bize sağladığınız bilgilere erişim, düzeltme veya silme talebinde bulunmak için de bize başvurabilirsiniz.

Ancak, hukuki bir yükümlülüğümüz veya yasal dayanağımız olduğunda belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerinizin Açıklanması İşlem İşlemleri

Şirket, bir birleşme, satın alma veya varlık satışı içeren bir işin bir parçası olarak Kişisel Verilerinizin aktarılması durumunda, Kişisel Verilerinizin aktarılmadan önce ve farklı bir Gizlilik Politikası’na tabi olmadan önce bildirimde bulunacaktır.

Kolluk kuvvetleri

Belirli durumlarda, Şirket, yasal yükümlülük gerektirdiğinde veya kamusal otoritelerin (örneğin, bir mahkeme veya bir hükümet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi açıklamak zorunda kalabilir.

Diğer hukuki gereksinimler

Şirket, böyle bir eylemin, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmenin gerekliliği olduğuna inanıyorsa veya bu eylemi gerçekleştirmenin gerekli olduğuna inanıyorsa Kişisel Verilerinizi açıklayabilir:

Bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek Şirketin haklarını veya mülkünü korumak ve savunmak Hizmetle ilgili potansiyel yanlış davranışı önlemek veya araştırmak Hizmet kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak Yasal sorumluluktan korumak Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden iletim yönteminin veya elektronik depolamanın %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya çalışırken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşın altındaki herhangi bir kişiyi hedeflememektedir. 13 yaşın altındaki herhangi bir kişisel tanımlanabilir bilgiyi bilerek toplamıyoruz. Eğer bir ebeveyn veya vasipseniz ve çocuğunuzun bize Kişisel Veri sağladığını fark ederseniz, lütfen bize ulaşın. Eğer 13 yaşın altındaki bir kişiden ebeveyn onayı gerekiyorsa ve bilgi toplamadan önce o onayı almak gerekiyorsa, bilgileri toplamadan önce ebeveyninizin onayını alabiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Eğer üçüncü taraf bir bağlantıya tıklarsanız, o sizi üçüncü tarafın sitesine yönlendirecektir. Her ziyaret ettiğiniz siteye ait Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde kontrolümüz yoktur ve herhangi bir üçüncü taraf sitesinin veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Bu Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik olduğunda yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak sizi bilgilendireceğiz.

 • Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce değişiklikten haberdar edeceğiz ve bu Gizlilik Politikasının en üstünde “Son güncelleme” tarihini güncelleyeceğiz.
 • Değişikliklere karşı uyarılar için e-posta ve/veya Hizmetimiz üzerinde belirgin bir bildirim yapacağız.
 • Değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında yürürlüğe girecektir.

Bizimle İletişim

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bize aşağıdaki şekillerde ulaşabilirsiniz:

E-posta: [email protected]

Scroll to Top